www.ekoplast.cz
www.ekoplast.cz
navštivte naše stránky infolinka 567 563 781 JIŽ 22 LET S VÁMI

Snížená sazba DPH 15%

V případě že chcete výrobek zakoupit s DPH 15% uveťe to prosím do poznámky při objednání.

Pro uplatnění snížené sazby DPH (15%) od Vás budeme potřebovat kopii stavebního povolení (případně souhlas stavebního úřadu s provedením ohlášené stavby) nebo vyplněné toto čestné prohlášení.

Požadovaný naskenovaný dokument nám prosím přiložte k e-objednávce, nebo zašlete na email ekolast@ekoplast.cz

 

Co říká zákon:

Sníženou sazbu daně z přidané hodnoty (DPH), lze v souladu s ustanovením § 48a zákona č. 235/2004 Sb. o DPH uplatnit na stavební a montážní práce spojené s výstavbou stavby pro sociální bydlení (zákazníkem musí být samotný stavebník, ne stavební firma apod.), včetně jejího příslušenství, změnou dokončené stavby pro sociální bydlení vymezenou stavebním zákonem, včetně jejího příslušenství, nebo v souvislosti s opravou této stavby.
Příslušenstvím věci jsou věci, které náleží vlastníku věci hlavní a jsou jím určeny k tomu, aby byly s hlavní věcí trvale užívány (§ 121 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník).
Příslušenstvím rodinného domu mohou být například stavby plnící doplňkovou funkci ke stavbě hlavní a ostatní stavby, například:

  • podzemní stavby, například jímky, jámy pro měřící zařízení, čističky odpadních vod sloužící domu, vinné sklepy, stavby pro tepelná čerpadla;
  • garáže, zahradní altány, kůlny, skladové prostory pro dům;
  • oplocení;
  • přípojky na veřejné rozvodné sítě a kanalizace, které jsou ve vlastnictví majitele rodinného domu nebo bytového domu;
  • připojení drobných staveb na rozvodné sítě a kanalizaci stavby hlavní (liniové stavby sloužící domu);
  • studny;
  • bazény.

Rodinným domem pro sociální bydlení se rozumí rodinný dům, jehož celková podlahová plocha nepřesáhne 350 m2. Celkovou podlahovou plochou rodinného domu pro sociální bydlení se rozumí součet podlahových ploch všech místností rodinného domu. Místností se rozumí místně a prostorově uzavřená část stavby, vymezená podlahovou plochou, stropem a pevnými stěnami.

Plochami, které nejsou určeny pro trvalé bydlení, jsou například plochy určené pro podnikání, garáže, dílny, případně i speciálně vymezené plochy, například pro drobné zvířectvo.

Za rodinný dům, bytový dům a byt se nepovažují stavby pro rodinnou rekreaci a stavby ubytovacího zařízení.

 

 

Vyhledat v katalogu

Kontaktní informace

EKOPLAST TELČ s.r.o. - Eshop
Hradecká 8
58856 Telč
tel: 567 563 781
email: eshop@ekoplast.cz

Návštěvnost stránek

035533
ekoplast